Privatliv

Databehandleraftale

Der indgås hermed følgende databehandleraftale mellem eLog og Kunden

Aftalens baggrund

eLog behandler personoplysninger for den dataansvarlige. Aftalen fastlægger de forpligtelser, der relaterer sig til behandlingen og beskyttelsen af personoplysningerne. Kunden er den dataansvarlige i forhold til de registrerede personer og dermed ansvaret for overholdelse af lovgivningen. Den dataansvarlige har ansvaret for at henvendelser fra de registrerede personer angående deres rettigheder håndteres.

Behandling efter instruks

Databehandleren må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter databehandlerens mening er i strid med lovgivningen.

Sikkerhedsbrud

eLog skal underrette Kunden efter at være blevet opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden. Underretningen skal indeholde de faktiske omståndigheder ved bruddet på persondatasikkerheden, dets virkninger og de trufne og planlagte afhjælpende foranstaltninger. Hvis bruddet er af en større karakter skal datastilsynet underrettes af eLog.

Varigheden af behandlingen

Denne aftale gæder, så længe eLog behandler personoplysninger for den dataansvarlige.